EKB

Yapılarınıza değer katan sistem

Eğitim Kurumları

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasadır. İşte bu doğrultuda her binanın 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunludur.
Bunun sebebi insanları bina alırken enerji verimliliğine göre seçim yaptırma isteğidir. Enerji kimlik belgesi sayesinde bir ev satın alırken detaylı enerji tüketimi inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede daha doğru tercihler yapacak ve oturduğunuz binanın sağladığı enerji tasarrufuna göre tercihler yapabileceksiniz. Burada hedeflenen enerji tasarrufunun maksimum oranda sağlanmasıdır.
 
Hastane ve sağlık birimlerinde enerji kimlik belgesi
 
2011 yılından itibaren apartmanlar, oteller, eğitim Kurumları, ve daha birçok yerleşim yeri gibi hastanelere de zorunlu olarak enerji kimlik belgesi alınması gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi binaların ve diğer yerleşim yerlerinin enerji tasarruf işlemlerinin belirlendiği bir belgedir. Bu belge üzerinde düzenlendiği binanın ada, pafta ve parsel bilgilerinin yanında bina adresi ve daha birçok resmi bilgi bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren 50m2 üzeri bütün hastanelere kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere enerji Kimlik Belgesi istenmektedir. Binanın enerji kullanımını ilgilendiren; mekanik tesisat, elektrik tesisatı, mimari tasarım, aydınlatma gibi tüm düzenlemelerde hastane ve sağlık birimleri yapılarının enerji kimlik belgesi ve onda yazan tüm detaylara, bilgilere çok ince detaylara dikkat edilmekte ve tüm düzenlemelerde enerji kimlik belgelerinden faydalanılmaktadır.
 
Ne zamana kadar enerji kimlik belgesi alınmalı?
 
Enerji kimlik belgesi uygulaması için çıkan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 4. Maddesinin geçici birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatını yeni alan binalar yeni bina, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatını almış olan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmiştir.
 
Bu yasa dolayısıyla 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yeni binalar iskân ruhsatı(yapı kullanma belgesi) almak için enerji kimlik belgesini belediyeye enerji kimlik belgesini sunmak zorundadır. Bu kurala uyulmadığı takdirde kanun gereği yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir.
 
Mevcut binalar ise 1 Ocak 2011 tarihiden önce yapı ruhsat aldığı için enerji verimliliği kanununun yayınlanma tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde enerji kimlik belgesini almak zorundadır. Aynı koşul inşaatı devam eden ve kullanım iznini almış olan binalar için de geçerlidir.
 
Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?
 
Enerji kimlik belgesi verebilmek için belirli bir eğitim şartı aranmaktadır. Bunun için yetki belgesi almış ve meslek odalarından SMM belgesi edinmiş mühendis ve ya mimarlar, ya da mimarlar bünyesinde bu vasıflara uygun mühendis ve mimar bulunduran şirketler yeni yapılacak binalar için enerji kimlik belgesi vermek için yetkilidirler.
 
Bünyesinde enerji kimlik uzmanı mühendis ya da mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetki alan EVD şirketleri enerji kimlik belgesi verme konusunda yetkili kuruluş sayılır.

diğer ekb

İş Yerleri

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasa sonucu oluşmuş ve bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Enerji tasarrufu konusunda hedeflenen kazanca ulaşmak için standartlaştırılan bir belgedir. İşte bu doğrultuda her işyerinin de 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Bunun sebebi insanları bina alırken olduğu gibi iş yeri konusunda da enerji verimliliğine göre seçim yaptırma isteğidir. Enerji kimlik belgesi sayesinde bir iş yerini detaylı enerji tüketimi inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede daha doğru tercihler yapacak ve iş yerinizin sağladığı enerji tasarrufuna göre tercihler yapabileceksiniz. Burada hedeflenen enerji tasarrufunun maksimum oranda sağlanmasıdır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu?
 
Enerji kimlik belgesi zorunluluğu
 
Enerji kimlik belgesi Türkiye kanunlarına ve yönetmeliklerine göre zorunlu bir evraktır. Enerji verimliliği kanununun 5627 sayılı kanununa ve kanuna bağlı enerji performansı yönetmeliğinde tanımlanmıştır.  1 Ocak 2011 tarihinden sonra 50m2 üzerinde inşaata sahip bina, iş yeri ve benzeri tüm yerlerde bu belgenin çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir.
 
Uygulanan standartlar
 
BEP Hesaplama Yöntemi; BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık metre kare başına düşen enerji tüketim miktarının hesaplanması ve buna bağlı olarak sera gazlarının salınımının hesaplanacağını gösteren yol haritasıdır. Buna bağlı olarak BEP-TR, internet tabanlı oluşturulmuş bir yazılımdır. BEP Yönetmeliği kapsamında binaların yıllık metre kare başına düşen enerji tüketim miktarını ve bunun sonucunda havaya salınan sera gazı miktarını hesaplar. BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına incelenerek ilgili binanın enerji performansı kararlaştırılır ve karbondioksit salım sınıfı belirlenir. Ve BEP-TR ile, BEP Hesaplama Yöntemi kullanılarak araştırılan binaya uygun enerji kimlik belgesi verilir.
 
Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?
 
Binaların metrekare başına düşen net yıllık tüketim miktarı hesaplanır. Bu değerlerden yola çıkılarak etrafa yayılan zararlı gazların miktarı belirlenir. Bulunan değerler referans olarak seçilmiş her hangi bir bina için karşılaştırılarak listelenir. Ve yapılan karşılaştırmalar sonucu binalar için A-G aralığında enerji tüketim sınıfları belirlenir.
 
Enerji kimlik belgesini kim verecek?
 
Yasalar gereği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği‘ne göre yeni ve zaten mevcut binalara kimlik belgesi yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından verilmektedir. Yeni yapılmış ve yapılmakta olan binalar bu belgeyi yapı denetim kontrollerinde zaten edinmek zorunda olduğu için yapım sürecinde enerji kimlik belgelerini çıkartmaktadırlar. Mevcut binalar ise bu belgeyi 2017‘ye kadar hazırlatmak ile yükümlüdürler. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tüm daireler ve binanın tamamı için hazırlanabilir. Ama aynı zamanda isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini almış olan her bir bağımsız bölüm, farklı kullanım alanları, farklı iş yerleri için ayrı ayrı düzenlenebilir.
 
Firmaların denetimi
 
Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek isteyen firmaların yeterli personele sahip olması gerekmektedir. Bu durumda olmayan firmaların denetimi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Ve yapılacak sahtekârlıkların yanlış işlemlerin önüne geçilmektedir.
Daha Fazla Bilgi

Toplu Konut Projeleri

Yürürlüğe girmiş bir yasa sonucu 2017 yılına kadar tüm binaların bu enerji kimlik belgesini alması zorunludur.

Günümüzün gelişen şartlarında konut kiralarken ve ya satın alırken enerji verimliliğine göre incelemeler yapmanız mümkün olacak. Ve bu sayede daha mantıklı doğrultuda tercihler yapabileceksiniz. Enerji kimlik belgesi zorunlu mu? Enerji Kimlik Belgesi Kanunu yada yasası?
 
Mevcut binalarınızda da almanız zorunlu olan enerji kimlik belgesine göre binanızın yalıtımını yapmak zorundasınız. Bu sayede kimlik belgesi için gerekli işlemler sonucu doğal olarak fazlasıyla tasarruf sağlamış durumda olacaksınız. Aynı zamanda enerji sınıf standardında D sınıfı ve üzeri çıkmanız gerektiğini de hatırlatalım.
 
Enerji kimlik belgesi nedir?
 
1 Ocak 2011 yılında yürürlüğe giren yasa sonucu 1000m2 ve üzerinde olan tüm yapılar için zorunlu bir parça haline gelmiştir. Yeni yapılan her bina için iskân belgesi doğrultusunda bu enerji kimlik belgesinin alınması zorunludur. Eski ve yapı denetimi mevcut binalar içinse en geç 2017 yılına kadar bu belgenin alınması gereklidir. Belgenin geçerlilik süresi on yıldır.
 
Belgede ne bulunmaktadır?
 
Binaları detaylı analiz sonucu ortaya çıkarılan enerji kimlik belgesinde bina ile ayrıntılı birçok şey bulunmaktadır. Enerji kimlik belgesinde binanın kullanım alanları, kullanım amaçları, bina kullanımı ile ilgili gerekli belgeler, düzenleme yapan kişi ve düzenleme belgeleri gibi şeyler bulunmaktadır. Binanın ısınması, soğuması, aydınlanması, havalanması ve sıcak su tüketimi için harcanan enerji değerleri, yıllık tüketilen enerji miktarı, toplu konutlarda bina başına düşen bireysel enerji kullanım miktarları, enerji kullanımı sonucu yayılan sera gazlarının miktarı ve benzeri ölçütler belge üzerinde yer almaktadır. Hedeflenen Türkiye’de bilinçli bir enerji tüketimi ve aynı zamanda fazlasıyla enerji tasarrufu sağlanmasıdır.
 
Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?
 
Binaların metrekare başsına düşen net yıllık tüketim miktarı hesaplanır. Bu değerlerden yola çıkılarak etrafa yayılan zararlı gazların miktarı belirlenir. Bulunan değerler referans olarak seçilmiş her hangi bir bina için karşılaştırılarak listelenir. Ve yapılan karşılaştırmalar sonucu binalar için A-G aralığında enerji tüketim sınıfları belirlenir.
 
Toplu konut aşamasında enerji kimlik belgesi
 
Enerji kimlik belgesi tüm Türkiye genelinden bulunan ilçe ve il belediyeleri tarafından 1 Ocak 2011 tarihinden beri iskân belgesi alma aşamasında zorunlu olarak istenmektedir. İl ve ilçe belediyelerinin yanı sıra aynı istek toplu konut idaresi (TOKİ) içinde mevcuttur. Toplu konut idaresi de kendi denetlemiş olduğu binalarda yapı kullanma ruhsatı almak için projeyi sağlayan firmadan zorunlu olarak enerji kimlik belgelerini istemektedir.
 
Aydınlatma, mimari tasarım, tesisat, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımıyla alakalı konularda Toplu konut yapılarının enerji kimlik belgelerine dikkat edilmekte ve fazlasıyla göz önünde bulundurulmaktadırlar. Enerji kimlik belgesinde yer alan standartlara ve verilere göre birçok proje şekillenmekte ve tasarım zenginleştirilmektedir. Toplu konut projelerinde zorunlu olarak uygulanan bu enerji kimlik belgesinin sonucunda Türkiye’de enerji tasarrufunun üst düzeyde olması hedeflenmektedir.
Daha Fazla Bilgi

Apartman

Enerji kimlik belgesi, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak.

Enerji kimlik belgesi,  enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, Oluşabilecek israfı minimuma indirmek, çevrenin korunmasını sağlayabilmek için düzenlenmiş belgedir. Enerji kimlik belgesi ısıtma soğutma sitemlerinin verimini ve binaların yalıtım özelikleri ile alakalı bilgilerin toplandığı bir belgedir. Bu belge ile yapıların enerji sınıfı tespit edilebilmektedir. Enerji kimlik belgesini her mühendislik firması tedarik edemeyebilir. Enerji kimlik belgesininim düzenlemelerinden ilgili firmalar sorumlu tutulmaktadır.  2007 yılında çıkan kanuna göre binaların enerji kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesinin amacı kullanılan mevcut enerjiyi daha verimli kullanmaya yöneltmektir. Bu amaçla 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun ardından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2008 yılında çıkarılmıştır. Çevre ve şehircilik bakanlığı Enerji kimlik belgesini zorunlu tutacağını söylemiştir. Çevreye zarar veren binaların artık satışında zorlanılacağının da bildirilmesi bu belgeyi zorunlu kılmaya yeterlidir.
 
Kış aylarında doğalgaz harcaması ciddi bir bütçe almaktadır. Binaların ısı yalıtımı yapılarak sunulması bu bütçeyi azaltacağı gibi enerji tasarrufu da sağlayacaktır. Enerji kimlik belgesinin ısı yalıtımından sonra tahsis edilmesi önerilmektedir.
 
Enerji kimlik belgesi için bina performans belirlemesinin yapılması gerekmektedir. Bina performansı değerlendirilmesinde bu bir apartman enerji kimlik belgesi için ise; apartmanın ısıtılması için gerekli olan enerjinin tamamının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken oluşabilecek ısı kayıpları göz ardı edilmemelidir. Apartmanın ne ölçüde güneş ışığından faydalandığı da hesaplamalar için önemlidir. Sıcak su kullanım miktarı da tespit edilmelidir.
 
Enerji kimlik belgesinin, kullanılması gereken yapılar nelerdir?
 
Apartmanlar, Oteller Ofis ve fabrikalar Okullar ve Alışveriş merkezleridir. Enerji kimlik belgesi 10 yıl geçerlidir. Apartman enerji kimlik belgesinin alınmasının amacı çevreye katkıda bulunmak, enerji tasarrufu sağlamaktır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Alınmasına Gerek Olmayan Yapılar Nelerdir?
 
Sanayi sektöründe üretim faaliyetli sürdüren yapılar, 50 m2 ’nin altında kullanım alanı olan yapılar ve binalar, Seralar, Atölyeler, ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır yapıları için enerji kimlik belgesi aranmaz.
 
Apartman Enerji Kimlik Belgesi Başvuruları
 
Apartman Enerji Kimlik Belgesi için mühendislik firmasına başvuruda bulunan mülk sahipleri,  binanın ruhsat belgesi ile beraber ısı yalıtım raporu, elektrik projesini bulundurmalıdır. İstenilecek farklı detaylar hakkında bilgi almak için mühendislik şirketleriyle iletişime geçmelidir. Sera gazı emisyonu ölçümü apartman enerji kimlik belgesi alınırken ölçülmektedir.  Sera gazı emisyonuyla atmosfere yayılan karbondioksit miktarı hesaplanmaktadır.  Apartmanda tüketilen enerjinin ne kadar karbondioksit yaydığı sera gazı emisyon ölçümüyle rahatlıkla hesaplanabilmektedir. Apartmanın doğal kaynaklardan ne kadar faydalanabileceği de araştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu olduğundan, ne ölçüde bu kaynaklardan faydalanılabileceği belirlenmelidir.  Enerji kimlik belgesi hazırlanırken apartmanın tüm kısımları temel alınmalıdır. Gözden hiçbir detay kaçırılmamalıdır. Bu hatalardan projeyi hazırlayan sorumlu tutulmaktadır. Ancak apartman içerisindeki bazı kısımlar için özel enerji kimlik belgesi de hazırlanabilmektedir.
 
Enerji kimlik belgesi ne demektir?
 
Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu
 
18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.
Daha Fazla Bilgi

Ofis-Fabrika-Sanayi Yapıları

Enerji kimlik belgeleri vasıtasıyla yapıların enerji sınıfı belirlenmektedir. Binalar için istenilen enerji kimlik belgesi oteller ve rezidanslar için de istenmektedir.

Enerji kimlik belgeleri vasıtasıyla yapıların enerji sınıfı belirlenmektedir. Binalar için istenilen enerji kimlik belgesi oteller ve rezidanslar için de istenmektedir. Enerji kimlik belgesinin hazırlanmasında ısıtma ve soğutma sistemleri için gerekli ölçümler yapılmaktadır. Binanın mekanik ölçümlerine ait raporlara, elektrik projesine ihtiyaç duyulabilir.  Bu belgeler hazırlanırken binanın normal şartlar altında tüketmiş olduğu enerjinin tespit edilmesi gerekir. Bu konu için hesapla yöntemleri mevcuttur.
 
01.01.2011 tarihinden sonra enerji performans yönetmeliğine göre; sanayi tesisleri, kullanım ömrü 2 yıldan kısa olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2' nin altında olan binalar, ısıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar dışında kalan yapılar Enerji Kimlik Belgesi hazırlamalıdır yönünde kararlar alınmıştır.  Enerji Performansı Yönetmeliğince yönetmelik kararını uygulamayan yapılara ruhsat için izin verilmeyeceği de söylenmektedir. Enerji kimlik belgesi fiyatları hakkında detaylı bilgi mühendislik firmaları tarafından verilmektedir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar
 
Enerji kimlik belgesi ne işe yarar sorusunun cevabını almak için mühendislik hizmeti veren firmalarla iletişime geçilebilir. Enerji kimlik belgesi binaların, fabrikaların, otellerin, rezidansların ısıtma soğutma sitemlerinin yapılandırılmasına ve enerji sarfiyatının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.  Yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik eden enerji kimlik belgesi, doğanın zarar görmesini engellemeye çalışmaktadır. Isıtma sistemlerinin kullanılmasıyla dahi havaya oldukça fazla karbondioksit salınımı olduğu düşünülürse, enerji kimlik belgesinin zorunlu tutulması durumunda karbondioksit oranı azaltılmış olacaktır. Fabrikalar ve sanayi kuruluşlarında bacadan çıkan dumanlar ne kadar önlem alınsa da yeterli gelmeyebilir. Atmosfer ciddi oranda kirlenmektedir. Bu belge ile gerekli ölçümler yaptırılması gerekmektedir. Ofis Sanayi ve fabrika hizmetlerinde hem konfor ortamı oluşmasını sağlayacak hem de yeterli tasarrufu elde etmeye katkıda bulunacaktır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği Hakkında Bilgi
 
Enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde yönetmeliğin amacı, kapsamı ve maddeleri konuya vakıf olunmasında fayda sağlayacaktır. Enerji kimlik belgesi üç nüsha halinde hazırlanan, geçerliliği on yıl olan bir belgedir. Enerji kimlik belgesi için binalar sınıflara ayrılır. Bu sınıflar A sınıfı yapılar, B sınıfı yapılar ve C sınıfı yapılar şeklinde olmaktadır. Aynı zamanda A sınıfı yapılar yenilenebilir enerji kaynağını kullanan yapılar olarak nitelendirilir. A sınıfı yapılar tüketilen sarfiyatı minimuma indirecek düzeyde öngörülmüş yapılardır. B sınıfı yapılara bakıldığında, bu sınıfa harcamaması gereken enerjiden fazla tüketim yapan binalar dâhil edilir. Harcanması gereken enerjiden Yüzdelik olarak 5 ya da 10 oranlarında daha fazla enerji tüketen binalar B sınıfı yapılar kategorisindedir. C Sınıfı yapılar da tıpkı B sınıfı yapılarda olduğu gibi harcaması gereken enerjiden daha fazla enerji tüketen yapılardır.  Harcanması gereken enerjiden Yüzdelik olarak 15 ya da  20 oranlarında daha fazla enerji tüketen binalar ise C sınıfı yapılar kategorisine girmektedir ve bu durum tolere edilmektedir.
 
Enerji kimlik belgesi ne demektir?
 
Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir.

 

Daha Fazla Bilgi

Oteller

Binalarda enerji sınıflandırmalarını gösteren, enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik oluşturulmuş belgelere enerji kimlik belgesi denilmektedir.

Enerji Verimliliği Kanununca Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine çıkarılmıştır. Binalarda enerji yönetmeliği, otelleri rezidansları, alışveriş merkezlerini, fabrikaları kapsamaktadır. Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin öncelikli amaçları arasında yapılarda kullanılması mümkün enerji ve enerji kaynaklarının kullanımını etkinleştirmektir. Enerji tasarrufu sağlama diğer amacıdır. Ayrıca binalarda enerji performansı yönetmeliği çevrenin korunmasını amaçlar. Bu amaçları sağlamak üzere oluşturulmuş, kapsamında yapıların, binaların;  sera gazı salınımı oranı, enerji ihtiyacının belirlenmesi ve enerji tüketim sınıflarının oluşturulması, hangi sınıfa dâhil olacağının belirlenmesi, yalıtıma dair özellikleri ve ısıtma ya da soğutma sistemlerinin verimi konusunda gerekli tüm bilgileri bünyesinde barındıran bir belgedir. Nasıl ki beyaz eşya seçilirken enerji tasarrufu sunan, çevre dostu manikalar tercih edilmekteyse binalar için de bu uygulamanın getirilmesi akılcı bir yöntemdir. Sınıflamalar, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı ve G sınıfı şeklindedir. G sınıfı düşük verim seviyesini ifade eden kategoridir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır Ve Otellerde Bu Belge İçin Neler Yapılmalıdır?
 
Enerji kimlik belgesi nasıl alınır sorusunu merak eden otel sahipleri,  enerji kimlik belgesi hizmeti veren mühendislik firmalarıyla iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirler. Eski oteller için enerji kimlik belgesi alınmasında şart aranmamaktadır. Bu tarz oteller A sınıfı belgeye de B sınıfı belgeyi de alabilmektedirler. Otellerde bakılacak yerler, yalıtımın ne durumda olduğu, ısıtma ve soğutmanın ne şekilde sağlandığı ve verimliliği olmaktadır. Otellerin aydınlatılması da bakılacak özellikler arasındadır. Oteller yapılırken, enerji kimlik belgesinin diğer yapılarda da olduğu gibi en az C sınıfına dâhil olacak şekilde yapılmalıdır. Bu sınıftan daha düşük seviyelerde oluşturan yapılar için kanunun kesin yaptırımları olmaktadır. Bu yapılara artık iskân ruhsatı verilmemektedir.  Enerji kimlik belgesi almak için enerji kimlik belgesi uzmanı tarafından bazı belgeler istenmektedir. Bu belgelerin başında otelin mevcut mimari projesi gelmektedir. İstenilen diğer belgeler, otele ait yalıtım projesi, ısıtma, soğutma ve havalandırmayı kapsayan mekanik tesisata ait proje ve elektrik projesidir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre artık binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu tutulacaktır. Bu tarih 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaları kapsayacaktır. Detaylı bilgiler enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde yer almaktadır. Hali hazırda bulunan binaların ise 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi almasının zorunlu olduğu söylenmektedir. Otel sahiplerinin oteli satması durumunda enerji kimlik belgesini devretmesi gerektiği söylenmektedir. Ayrıca enerji kimlik belgesi olan her yapının bu belge ile değer artışı yaşayabileceği söylenebilir. Enerji kimlik belgesi alınırken otelin tamamı dâhil edilmelidir. Ancak özel olarak istediğinin bölümler farklı düzenlemeler yaptırabilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi

Avm Ekb

Alışveriş merkezlerinin konfor koşullarını sağlayan yapılardan oluşturulduğunu söylemek mümkündür.

Alışveriş merkezlerinde enerji tüketimi fazladır. Gerek aydınlatma olsun, gerek ısıtma soğutma sitemleri olsun ciddi boyutlarda enerji tüketilmektedir. Artık AVM’ ler için de diğer binalarda olduğu gibi AVM enerji kimlik belgesinin zorunlu olacağı söylenmektedir. Enerji kimlik belgesi alışveriş merkezi binasının ne derecede yenilenebilir enerji kaynadığından enerji ihtiyacını sağladığını gösteren belgedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş ve rüzgâr örnek olarak verilebilir. İşte bu alışveriş merkezinin kullandığı bir yenilebilir enerji kaynağı var mı ya da varsa ve bu enerji kaynağı güneş ise ne kadar güneş enerjisini kullandığını tespit etmek gerekir. Enerji sarfiyatını azaltmak için yapılacak olan bu uygulamamda ilk olarak hiçbir sistem kullanmadan tüketilen enerjinin ölçülmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesiyle ne kadar tasarruf olduğu gözler önüne serilecektir. Ayrıca ısıtma ve soğutma sistemleriyle da havalandırma sistemlerinin ne kadar verimli olduğu hakkındaki bilgileri de gösterecektir. Enerji kimlik belgesinde bina hakkında tasarruf sağlanması söz konusu olan bütün detaylar yer almaktadır. 
 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Hakkında Bilgi
 
Binalarda enerji performansı adlı yönetmelikçe, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre binalarda alışveriş merkezlerinde, otellerde, apartmanlarda ya da çok katlı binalarda verim arttırmaya yönelik bir belge çıkarılması ön görülmüştür. Çıkarılması ön görülen bu belge, enerji kimlik belgesidir. Enerji kimlik belgesi ile alışveriş merkezinin enerji kaynaklarını ne kadar verimli kullandığına ve çevreye ne kadar faydalı olduğuna dair bilgiler tespit edilebilir. Kanuna göre bu belgeyi almasına gerek görülmeyen yerler, sanayi alanında faaliyetlerini üretim konusunda yürüten işletmeler, kullanım süresi iki yılı geçmeyecek binalar, seralar, ahırlar, münferit ısıtma ya da soğutmaya ihtiyaç duyulmayan depolar, toplam kullanım alanı 50 m²’den az olan yapılar ya da binalardır. Bunlar dışında kalan oteller, alışveriş merkezleri, rezidanslar, eğitim binaları için enerji kimlik belgesi hazırlanması gerekir.
 
Alışveriş merkezlerinde (avm ekb), enerji etütü yapmak ve raporlandırman zorunludur. 
 
AVM Enerji etütü yapılmayan avm lerde 90.000TL 'lik cezai işlem yapılabilmektedir. 
 
Avm Enerji Etütü, Otel Enerji Etütü, Fabrika Enerji Etütü, Sanayi Enerji Etütü, Hastahane enerji Etütü, Özel okul enerji etütü ile ilgili hızlı ve güvenilir Enerji Etütü hazırlanır. 
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımı Var mıdır?
 
Enerji kimlik belgesi zorunluluğu da bina sahiplerinin merak ettiği sorular arasındır. Yapımı tamamlanmış binalar için 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesini almanın zorunlu olduğu söylenmektedir. Enerji kimlik belgesinin geçerliliği için ön görülen süre 10 senedir. Şayet enerji kimlik belgesi alınan yapıda enerji kullanımına dair değişiklikler olursa, enerji kimlik belgesi tekrar düzenlenmek zorundadır. Enerji kimlik belgesinde geçmiş enerji kullanım detaylı geçerli sayılmayacaktır. Enerji kimlik belgesinin avantajları arasında enerjiyi tasarruflu kullanmak yer almaktadır. Bu belge, tüketilen enerji için fazla para ödemenize engel olan bir belgedir. Ayrıca enerji kimlik belgesi alanlar vergi cezalarına çarptırılmaz. Böylelikle AVM, otel, apartman ya da enerji kimlik belgesi gerektirecek herhangi bir binanın sahibi, bu cezaları ödeme sorunuyla karşı karşıya gelmekten kendilerini kurtarmış olurlar.
 
Mevcut (eski) yapılarda enerji kimlik belgesi ve Yeni yapılarda enerji kimlik belgesi düzenleniyor. 
 
Bina Enerji Kİmlik Belgesi, Avm Enerji Kİmlik Belgesi, Otel Enerji Kİmlik Belgesi, Fabrika Enerji Kİmlik Belgesi, Sanayi Enerji Kİmlik Belgesi, Hastahane Enerji Kİmlik Belgesi, Özel okul Enerji Kİmlik Belgesi ile ilgili hızlı ve güvenilir Enerji Kİmlik Belgesi hazırlanır.
Daha Fazla Bilgi

Hastane ve Sağlık Birimleri

Gerek hastaneler gerekse eğitim kurumları en çok enerji tüketimi yapan yerler arasında gelmektedir.

Bu konularda mühendislik firmaları, hastane, okul ya da farklı sağlık birimlerine ait yapılarda projelerin temin edilmesini talep eder. Bu projeler mimari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi, mekanik tesisat projeleridir. Mühendislik firmaları temin ettikleri bu projeleri baz alarak; binanın yapım yılı, yönü, konumu ya da hastanenin veya okulun yalıtım durumu, çatı, cephesi, pencere alanları gibi bilgileri bulur. Ayrıca binanın ısıtma ya da soğutma sistemlerinin ne derece verimli olduğuna dair bilgilere sahip olurken, aydınlatma parçalarının cinsini de tespit eder. Enerji kimlik belgesine tabi tutulan yerler bu belgeyi almamaları durumunda vergi cezalarına maruz kalabilirler. Aynı zamanda yüksek meblağlarda enerji ücreti ödeyecekleri gibi enerji kaynaklarının azalmasına neden olabilirler. Konu hakkında detaylı bilgi enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde geçmektedir.
 
Hastane Sağlık Kuruluşları Çevreye Verdikleri Zararları Nasıl Azaltabilir?
 
Hastane sağlık kuruluşlarının içerisinde barındırdığı cihazlar atmosfere karbondioksit yayabilir. Bu da tehlikeli bir durumdur. Bu yayılımı en aza indirmek için hastane ya da diğer sağlık birimlerinin önlem alması gerekir.  Isıtma ve soğutma sitemleri kontrol edilmelidir. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelim sağlanmalıdır. Bu konular ve hastanenin ya da eğitim kurumunun bulunduğu binalar için gerekli projeleri inceleyen enerji kimlik belgesi uzmanı, BEP – TR yazılımını kullanır. Bu yazılım ile binalar için gerekli hesaplamalar yapılır. Hesaplamalar yapılırken enerji performansları dikkate alınır. Bu hesaplamaların nihayetinde enerji kimlik belgesi şekillenmiş olur. Enerji kimlik belgesi oluşturulacak yapılarda mutlaka belge tüm binayı ele almalıdır.
 
Binalarda Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Neler Yapılmalıdır?
 
Hastaneler, okullar ya da diğer sağlık birimleri için hazırlanan enerji kimlik belgelerinin bir nüshası binaların sahiplerine teslim edilir. Bina sahibi bu nüshayı muhafaza etmesi için; yöneticiye, ya da enerji yöneticisine teslim edebilir. İkinci nüshanın ise binada girişte ya da hemen içerde görülmesi kolay bir yere asılması gerekir. Şayet bina satışı gerçekleşir ya da bir kısmı kiraya verilirse, enerji kimlik belgesinin bir nüshası kiracıya teslim edilir. Enerji kimlik belgesinin tüm aşamalarının fiyatını merak edenler, bu işi yapan firmalarından enerji kimlik belgesi fiyatlarını öğrenebilir. Enerji kimlik belgesi alındığı tarih itibarıyla on sene süreyle geçerlidir. Belgenin tahsis edildiği binada herhangi bir enerji söz konusu olduğunda belge yeniden düzenlenmelidir. Bu belge ile hastanenin hangi sınıfa dâhil olduğu tespit edilir ve o sınıfa ait enerji kimlik belgesi tahsis edilir. Belgeler A sınıfından G sınıfına kadar verim değerleri baz alınarak oluşturulmuştur. Bir bina için en düşük performansı nitelendiren sınıf G sınıfı enerji belgesi kategorisindedir. En iyi performans ise A Sınıfı enerji kimlik belgesi kategorinde yer alır.  Binanın enerji sınıfını arttırmak için, yeni yapılacak evler güneş ışığından faydalanabilecek şekilde yapılmalıdır. Enerji verimliliğini arttırmak için yüksek pencereler tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca güneş, rüzgâr gibi enerji kaynakları tercih edilmelidir. Kapı ve pencerelerde oluşacak hava kaçakları için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda vardır.
Daha Fazla Bilgi